Om Juno Blom (L), riksdagsledamot

Det borde vara en självklarhet att alla ska kunna forma och påverka sina liv. Men allt för många kan inte det i dag. Jag har mött många utsatta som inte har den frihet de har rätt till. Jag har jobbat för deras rätt här i Östergötland, idag sprider jag kunskap i landet genom våra nationella uppdrag på länsstyrelsen Östergötland och jag har varit särskild utredare för att ta fram en nationell strategi inom området. Nu vill jag ta nästa steg och ge mig in i politiken. Jag vill ta ansvar och det är självklart för mig att göra det i Liberalerna. Vi tar strid för individen och säger nej till de förtryckande parallellsamhällen som håller på att växa fram. En ansvarsfull flyktingpolitik innebär att vi måste ta ställning mot både främlingsfientlighet och hederskultur, ett liv fritt från våld och förtryck är en rättighetsfråga. Vi ska ha ett rättsväsende som kan göra sitt jobb och skapa trygghet överallt och aldrig ge vika för moralpoliser. Som politiker vill jag prioritera ökad frihet för de som har minst frihet. Det betyder till exempel fortsatta satsningar på en jämlik kunskapsskola, rätt till assistans för dem som behöver och en värdig vård för de äldre som kämpat hela sitt liv.


Årsmötestalare Juno Blom (L).


Therese Klingstedt (MoB), Lars Johansson (Soc), Fredrik Lindström (KF), Ulf Nilsson (VRAB).