Se alla

Skolan och sjukhuset först!

Det lovade Liberalerna i Tjust i valrörelsen - och det är prioriterade frågor vi drivit och fortsätter att driva tills vi ser resultat

Fredag 8 mars 2019

Att vi uthålligt drivit frågan om stöd till barn med särskilda behov bl a genom att införa speciella mindre resursskolor verkar börja ge resultat. Tonen och diskussionen vid senaste kommunfullmäktigemötet pekar åt det hållet. Vi fortsätter arbetet, nu tillsammans med flera, för att nå resultat. I ett kommunfullmäktige med enbart minoriteter har snart insikten om att det här stödet behövs fått majoritet hoppas jag.

Det är bara att konstatera att vår andra prioritet – sjukhuset och sjukvården – var rätt vald. Det allt mer ovissa läget för t ex cancervården som rapporterades i VästerviksTidningen är ett bevis på detta. Det är mycket viktigt att verksamheten finns kvar för patienterna i Västervik.
Jag förutsätter att allt görs för att klara detta.

Bra att majoriteten i Region Kalmar län med bl a liberalernas Pierre Edström nu besöker sjukhusets verksamheter och informerar sig om bl a personalläget och bemanningsproblematiken.

Sverker Thorén
Kommunfullmäktiges ordförande