Se alla

Halkan – en dyr affär

Västervik bör investera mer i förebyggande arbete för äldres fysiska hälsa

Onsdag 13 februari 2019

Jörgen Rubensson skriver i VT 9 februari om hur snöfall och isbildning skapar halka och går sedan över till att diskutera fallolyckor som ett tyst samhällsproblem. Vi är helt överens om att fallolyckor skapar onödigt personligt lidande och samhällsekonomiska kostnader som kan minskas med rätt förebyggande åtgärder. I artikeln står det att det är dags för politiker att ”vakna upp”, ”ta krafttag” och ”satsa seriöst”, men det hade också varit intressant att ta del av direkta förslag eller idéer att arbeta vidare med.

Liberalerna lade vid förra KF fram en motion mot stort fokus på att just förebygga fallolyckor bland äldre (Västervik bör investera mer i förebyggande arbete för äldres fysiska hälsa). Motionen gällde att kommunen bör erbjuda kommunens allra äldsta medborgare kostnadsfri ledarledd styrketräning i grupp. Vi fick positiv respons från flera håll, och vill uppmärksamma att partier placerade på båda sidor kunde se värdet av en bra motion oavsett avsändare.

Nu är det upp till KS att ta detta vidare och titta på hur vi kan investera i en verksamhet som inte bara är ekonomiskt positiv på sikt, utan även har stora värden för människan och gemenskapen. Kostnaden för projektet bör för kommunen årligen inte överskrida ett par hundra tusen, vilket är betydligt mindre än en plats på ett särskilt boende. Kan träningen dessutom förebygga en eller ett par fallskador om året finns det ingen ekonom som har problem att räkna hem investeringen.

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att ökad fysisk aktivitet hos äldre (likväl som hos alla) är positivt både för den fysiska och den psykiska hälsan. Forskning visar att äldre i första hand inte oroar sig för cancer och död, utan ensamhet, brist på socialt sammanhang och möjligheten att kunna ta hand om sig själva. Ur ensamhet kan både depressioner och psykisk ohälsa komma, men istället för att fokusera på eftervård och behandling bör vi fokusera på förebyggande arbete. Vi bör genomgående lägga resurser på att stärka individer för att ge möjligheter att leva ett fullgott i liv i största möjliga utsträckning. Styrketräning i grupp för äldre är just detta och möter dessa utmaningar.

Fysisk träning är ett bra exempel på modern primärvård som sätter individens välmående i fokus. En kostnadseffektiv behandling helt utan biverkningar med ett brett register av fördelar både för individ och samhälle. Vi investerar med rätta i ungdomsidrott och friskvårdsbidrag och bör med rätta även kunna göra detta för äldre.

Vår förebild för detta är Nacka 90+ som har drivits sedan 2011, och en utvärdering som gjordes redan 2014 visade på stora förbättringar. Sedan dess har deras verksamhet utvecklats ytterligare och de som deltar förbättrar sin muskelstyrka och balans, sover och äter bättre, använder mindre smärtmediciner och – kanske framför allt – får en förstärkt social struktur med fler relationer och minskad ensamhetskänsla Dessutom är det så att om 90+ varje vecka går till gymmet visar de ungdomarna mellan 65 och 90 år att det aldrig är försent.

Självklart ersätter inte detta problematiken med snöröjning och halkbekämpning, men fallolyckor har flera orsaker och kräver flera olika insatser. Detta är en åtgärd och vi vill gärna diskutera fler.

Mvh
Lars Johansson, ersättare Socialnämnden
Fredrik Lindström, gruppledare Kommunfullmäktige