När du nu röstar är det du som har makten att avgöra vår kommuns, vår regions och vårt lands framtid. Det du gör är viktigt och i högsta grad en förtroendefråga. Har du förtroende för de personer som vill bli valda? Har du förtroende för det de gjort hittills? Har du förtroende för det de och deras partier säger att de vill göra?

Den lokala demokratin och den kommunala politiken är frisk och fungerar bara säkert när både politiker och tjänstemän inser och håller sig till sina helt skilda roller och funktioner. Hur det har fungerat i Västervik har vi den här mandatperioden fått granskat både av Uppdrag Granskning och genom kommunens egna externa granskare. Vad granskningen visat är att Västerviks kommun har haft både politiker och tjänstemän som har en läxa att göra – att förstå och agera inom de mandat de har – inte utanför det.

Demokrati och företagande är och har varit grundförutsättningar för utveckling och tillväxt. Men en kommun och ett företag är faktiskt helt olika saker. Och bör fortsätta att vara det. Under lång tid har det funnits en trend där både en del kommunpolitiker och tjänstemän förtjust propagerat för och velat införa tänkesätt, funktioner och system från företag och näringsliv också i kommunen.

Och fort ska det gå! Den tröghet i det kommunala demokratiska systemet som faktiskt har en funktion – kontrollera fakta, förankra, tänka efter och sedan fatta beslut – hinns inte med. Så – fort blir ibland fel.

Du som väljare har rätt att kräva både politiker och tjänstemän som håller sig till regelverk, agerar etiskt och inte agerar utanför sin roll som folkvald eller tjänsteman. Och som dessutom inser att en kommun och ett företag har helt olika ansvar, uppgift och funktion!

För oss liberaler är detta självklarheter och vi kommer att fortsätta utveckla det lokala demokratiseringsarbete som genom våra förslag givit kommunen medborgarförslag (avskaffade av majoriteten), fullmäktigemöten i de olika kommundelarna, ungdomsfullmäktige och nu senast införandet av dagsammanträden för kommunfullmäktige.

Vår politik känner du igen. Får vi ditt förtroende kommer ännu mer att kunna hända:

För skolan – skolan måste få de resurser och det stöd som behövs för barn med särskilda behov. Nystarta resursskolor för barn med allvarliga särskilda behov.

För sjukvården – ett fungerande akutsjukhus ska vi ha kvar och utveckla.

För kulturen – det behövs engagerade politiker med kultur- och föreningsfrågor som intresse och en kultur- och fritidsnämnd.

För miljön – Miljöhänsyn i alla beslut – på alla nivåer.

För kommunikationerna – det måste gå snabbare att ta sig hit och härifrån!

Sverker Thorén (L), kandidat till kommunfullmäktige och riksdagen
Nina Berge (L), kandidat till kommunfullmäktige
Fredrik Lindström (L), kandidat till kommunfullmäktige
Eva Lindbom (L), kandidat till kommunfullmäktige
Björn Holgersson (L), kandidat till kommunfullmäktige